Uncategorized

Hari ng Sablay

HARI NG SABLAY
Para Sa State of the Nation Address ni Noynoy
Isang Biblico-Theological Reflection

Mahilig tayo sa mga hari at kaharian. Si FPJ ang hari ng pelikulang Pilipino, ang jeepney ang hari ng kalsada, at si Manny Pacquiao ang hari ng boxing ring. Nang ikasal si Prince William at Kate Middleton, mayroong ‘live’ telecast sa maraming parte ng mundo, kasama na ang Pilipinas. Sa ating conteksto, mayroon ding mga matatawag na royalty. Si Ninoy Aquino ay itinuring martir at national hero at kahit na hindi siya naging presidente, ang kanyang larawan ay nasa limangdaang piso ng Pilipinas. Ang kanyang biyuda na si Corazon Cojuanco Aquino ang siyang nailuklok sa Malacanang Palace at kailan lamang, naglabas ng bagong limangdaang piso na pera ang Bangko Sentral at ang kanilang magkatabing larawan ay nakaimprenta dito. Ang Hacienda Luisita na kanilang pagaari ay isang kaharian na mahigit sa 6,000 na hektarya. At ngayon, ang kaisa-isang prinsipe ng kanilang pamilya na si Noynoy ay hari na. Isang taon na siyang naghahari-harian. Natupad ba niya ang kanyang pangako na ‘Kayo ang boss ko!’

Mayroon din tayong kaisipan na si Kristo ay hari. Pero sa tutoo lang, napakahirap para sa akin isipin si Kristo bilang hari. Tuwing Pasko, ginugunita natin ang kapanganakan ng isang bata sa isang sabsaban na malamang ay amoy dumi ng mga hayop, maalikabok dahil tulugan lang naman ito ng mga hayop, at marahil ay imbakan ito din ito ng dayami na pagkain ng hayop. Sa madaling sabi, ang lugar na pinagsilangan ni Hesus ay pang-hayop. Hindi ito pang-tao at lalong hindi ito pang-hari. Siguro, kung ipinanganak si Hesus sa panahon natin ngayon, hindi na nakakagulat na ipanganganak siya bilang isang maralita sa lungsod ng Maynila. Higit dito, mula kapanganakan hanggang kamatayan, hindi itinuring si Hesus na parang hari. Si Hesus ay trinato na isang kriminal: ipinako sa krus, pinaghati-hatian ang kanyang mga damit, nilait at pina-inom ng maasim na alak. Ito ang pangkaraniwang ginagawa sa mga kriminal na kalaban ng Imperio ng Roma. Katulad ng kanyang kapanganakan, ang kanyang kamatayan ay isang matinding halimbawa ng kawalan ng karapatan bilang isang tao. Siguro kung mamatay si Hesus sa panahon na ito, hindi siya mamatay sa sakit, aksidente o bangungot. Pupusta ako na katulad ng kanyang pagkakapatay noon, papatayin din siya sa panahon ngayon at magiging biktima ng paglabag sa mga karapatang pantao.

Hindi ko makita si Hesus bilang isang hari. Gayunpaman, naiintindihan ko kung bakit may ganitong kaisipan. Marahil, dahil ipinangaral ni Hesus ang “Kaharian ng Diyos” sa kanyang paglalakbay kung kaya’t nananatili sa mga Kristiyano ang imahe ni Hesus bilang isang hari. Pero ayon sa mga biblical scholars, ginamit ni Hesus ang termino na ‘Kaharian ng Diyos’ bilang pangtapat sa ‘Imperio o Kaharian ng Roma.’ Ang kaharian ng Diyos ay kapayapaan at kasaganaan at ang Imperio ng Roma ay puno ng karahasan at kahirapan. Ganunpaman, may malaking problema sa isang imahe ni Hesus bilang hari. Ang akala natin, bilang hari, dapat siya bigyan ng papuri at pagpaparangal. Minsan, nakakalimutan natin na siya ay nag-katawang-tao upang maging bahagi sa pagpapabago ng kalagayan ng kanyang mga kababayan. Kailanman ay hindi siya nagpaka-hari dahil sa kanyang pagiging tao lamang niya maipapakita ang kakayanan ng tao na maglakbay tungo sa pagpapabago ng kanyang sarili at bayan. Kung gusto natin siyang tawaging hari, siya ay hari ng kapayapaan. Isang tunay na kapayapaan na walang kagutuman, pangaapi at karahasan, lalo na sa pinakamahirap. Ang paghirang sa kanya bilang hari ay hindi paglulok sa kanya sa isang trono o kaharian, kungdi isang malaking responsibilidad na ipagtanggol ang bayan at mga inaapi.

Sa ating panahon at kalagitnaan, sino ba ang hari? Sino ba ang may malaking responsibilidad na ipagtanggol ang bayan at mga inaapi? Ang presidente ng bawat bansa ay may sagradong responsibilidad na magsilbi sa bayan. Kaya kahit naaaliw tayo sa buhay pag-ibig ni President Noynoy: ang kanyang pakikipag-break kay Shalani at pakikipag-date kay Liz Uy na kanyang stylist, at iba pang mga higit na nakababatang kababaihan na kanyang pinagtutuunan ng pansin, dapat natin siyang paalalahanan sa kanyang higit na katungkulan – ang magsilbi sa bayan at mga naaapi. Kailan mangyayari ang pagbabahagian ng Hacienda Luisita sa mga magsasaka na matagal na nilang karapatan at ipinaglalaban; kailan magkakaroon ng hustisya para sa Ampatuan Massacre na pumatay sa limampu’t-pitong mga ordinaryong sibilyan, mga tigapagtanggol ng karapatang pantao, at mga tiga media; kailan uusad ang mga kaso hinggil sa katiwalian at karahasan ng pamumuno ni Gloria Macapagal Arroyo; kailan ibibigay ang mga serbisyong panlipunan ng mamayan at kailan ang hari magbibigay pansin sa mga tao na nagsisilang ng sanggol sa mga lugar na hindi pantao at pinapatay at binabawian ng karapatang pantao? Hangga’t hindi ang mga ito nangyayari, tatawagin natin si Noynoy na – HARI NG SABLAY!

Ang pagkilala kay Hesus ay hindi isang pagsamba at pagyakap sa pangako ng karangyaan at kasaganaan sa isang kaharian sa langit, ang pagkilala kay Hesus ay isang pagsunod sa isang Diyos na nagkatawang-tao para makiisa sa karanasan at paghahangad ng buhay na kasiya-siya para sa lahat. Hindi si Hesus nagpakahari, siya ay nagpaka-tao. Para sa atin, ito ay isang mabuting balita. Ang ating pag-asa para sa bayan at sa mga inaapi ay hindi nakatuntong sa mga hari, lalo na’t kung hari ng sablay, kundi sa bawat isa sa atin na mga ordinaryong tao. Nawa ang ating pagsunod kay Kristo ay maging konkreto sa ating pang-araw-araw na paglalakbay kasama ang sambayanang Pilipino.

Lizette G. Tapia-Raquel
Convenor
Center for Women, Youth & Children
Union Theological Seminary
Philippines

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s