Uncategorized

Ako ay bumisita

Ako ay bumisita sa magarang gusali na may Buddha.
Namangha sa karangyaan at taimtim na pamumuhay nila.
Karamihan ay mga banyaga, ngunit may ilang kayumanggi na kasama
Kapayapaan, kabutihan at kasimplehan ang ibinahagi sa aming mga bisita.

Ako ay rumampa sa Baclaran Church na magara.
Nagmartsa patungong altar na pagkahaba-haba
Mga deboto’t mananampalataya ay taimtim sa panalangin.
Libo-libo ang bilang mula umaga hanggang magdilim.

Ako ay pinatuloy sa makitid at payak na eskinita.
At doon nabisita ang mosque ng mga Muslim na tila mga binata
Walang kababaihan at mga bata sa kalagitnaan nila.
Mga kalalakihan lang ang naghuhuntahan tungkol sa pananampalataya.

Ganunpaman nadama ko ang hangad nila sa kapayapaan
Hindi sila mahilig sa giyera, hindi mahilig sa patayan.
Nakararanas sila ng pangaapi at paulit-ulit na pagpapalayas
Sa Mindanao man o sa siyudad na akala nila’y makakapamuhay na ng masagana.

Iba’t-ibang anyo ng relihiyon ang aking nakita
May Buddha, may Allah, may Hesus na sinasamba at kasama
Naki-upo, nakipagkilala, nakipag-usap at nakipagtawanan.
Nakita na may pagkakaisa kahit na may kaibahan.

Kami’y nagkasundo na di relihiyon ang pinanggagalingan
Ng giyera,ng patayan, ng karahasan sa iba’t-ibang pamamaraan.
May iilang makapangyarihang mayaman na binubusabos ang karamihan
Upang maangkin at pagkakitaan ang dapat sana ay para sa sangkatauhan.

*Isang pagmumunimuni matapos ang workshop na “Learning Peace through Dialogue”

2 thoughts on “Ako ay bumisita”

 1. Ako man ay mayaman ang karanasan sa pakikisalamuha sa mga taong iba’t iba ang paniniwala,
  At ang aking nakita’y iba’t ibang daang upang dakilain ang Manglilikha,
  May daang tuparin ang kalooban ng Diyos sa pag-sunod sa Kanyang kalooban,
  Mayroon namang pag-ibig daw ang kailangang laging umiral,
  Sa iba nama’y ang di makasakit o mga api kanino man at maging kapatid ang buong kalikasan;
  Saan kay nanggaling ang puot sa kapwa, pang-aapi at karahasan?
  Sa kaibuturan ng bawa’t nilkha ay isang pagka-makasarili na kumahantong sa kayabanggan,
  Sila lang ang tama at ang iba’y puro kahalingan at kamalian, at inpiyerno lang ang hahantungan,
  Kaya di sila dapat pagbigyan at lumawig ang kanilang kamalian.
  Ang Kristo nating minamahal, sinasamba, at pinaglilingkuran,
  Ay ipinaglaban ang katarungan, katutohanan at pag-ibig sa tanan,
  Sa pamamagitan ng isang malasakit, awa at pag-ibig sa kalaban,
  At hinarap ang kanyang Kalbaryo, Krus at Kamatayan,
  At dito ay kanyang pinatunayang siya ang daan, katutohanan at
  ang buhay,
  At ito ay dapat itaguyod at ipaglaban ng sa kanya’y sumasamba at nag-mamahal,
  Sa paraang ayon sa turo, buhay at gawi ng Panginoon,
  Walang kayabanggan, pang=aapi at karasan.
  Kundi payak na pag-ibig lamang hanggang kamatayan.

  Levi V. Oracion
  Covina, California
  April 29, 2013

  1. Salamat, Dr. Oracion…
   Sa tuwing kayo sa akin ay tumutugon
   Nagpapalalim, nagpapalakas, nagbibigay bagong hamon.
   Palagi kayong may teolohiya at binabahaging inspirasyon.
   Palaging makabuluhan dahil nakatapak kayo sa lupa kahit para sa Diyos sa langit ang inyong tugon…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s