Uncategorized

Mula sa isang dalagang Lumad

Napakinggan ko kailan lamang 
ang isang Lumad na dalaga.
Isinalaysay niya ang pakikibaka
ng mahal na tribo niya
Kung papaano nila nilabanan
ang panlalait at diskriminasyon
Sa pamamagitan ng pagsusumikap
at edukasyon

Nagpulong ang kanilang mga
magulang at matatanda
Pinagkaisahan na magkaroon ng edukasyon ang lahat ng mga bata
Humiling sa mga madre na samahan sila sa kanilang layunin
Na magpatayo ng paaralan na
alternatibo at “sariling atin.”

Ang kanilang mga leksyon ay tungkol
sa kayamanan ng lupa at kultura
Mga numero at letra, pagpapahalaga
sa banwa at pag-ibig sa kapwa
At tuwing nagtatagumpay sila
sa kanilang mga pangarap
Binubulabog sila ng militar at winawasak ang lahat sa isang kurap

Sa edad na beinte-uno, walong  beses
na siyang nakaranas ng pag-bakwit
Nililisan ang kanilang paraiso
at nagsusumiksik sa sports complex
Pagkatapos ay paparatangan sila
na NPA at nagpapagamit
At muling makakaranas ng
diskriminasyon at pagmamalupit

Marami nang kaibigan at
kamag anak nila ang pinatay
Ng mga militar at paramilitar
na itinuturing silang mga kaaway
Ang kanilang mga datu at guro
ay wala namang kasalanan
Dahil paano naging kasalanan ang
pagtatanggol sa lupa at kalayaan?

Dumudulog sila sa atin na
pakinggan ang kanilang kuwento
Kailangan nila ng kakampi dahil dapat nang matapos ang karahasan na ito
Kaya patuloy natin silang samahan
sa paghahangad ng hustisya at kapayapaan
Dahil anak din sila ng Diyos, kapatid natin at kababayan.

image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s