Uncategorized

Sa araw ni Bonifacio

Sa araw ng pag-alaala kay Andres Bonifacio

Sana maunawaan natin ang diwa ng pagiging rebolusyonaryo

Hindi lamang ito pagiging kampeon tulad ni Manny Pacquiao

Dahil marami sa mga rebolusyonaryo ay nagbubuwis ng buhay 
Hindi rin Ito tadhana na nakalaan para sa mga pinili

Ang rebolusyonaryo ay iniluluwal ng kasaysayan at pangaapi

Malamang ay saksi siya sa kalupitan ng mapang-abuso

Malamang ay narinig niya ang mga panaghoy ng ordinaryong tao
Wala siyang anting-anting o kakaibang mahika 

Meron lamang siyang pagsuri sa kalagayan ng inaaping masa

Hindi siya susunod lamang sa isang kabigha-bighaning namumuno

Ang tunay niyang katapatan ay para lang sa mga ordinaryong tao
Galit siya sa imperio at sa nagpapayaman sa pawis ng manggagawa

Wala sa kanyang katuturan ang karangyaan habang nagugutom ang mga bata 

Masinop niyang pagaaralan ang kasaysayan at paplanuhin ang pagbabago

Dahil ang pagbabago ay di handog ng nasa puwesto kundi pinaglalaban ng mga rebolusyonaryo

Si Andres nga ang Ama ng Rebolusyon sa Pilipinas

Si Fidel naman ang Bayani ng Rebolusyon sa Bansang Cuba

Meron pang Gabriela, Teodora, Heneral Luna, at Che Guevarra

At sa panahon natin ngayon handa ba nating sundan ang yapak nila?
Nakikita ko si Andres sa bagong henerasyon ng mga aktibista 

Pinagpapatuloy nila ang laban para sa masa at inaliping bansa 

Walang katiyakan sa petsa pero ang mga rebolusyonaryo ay naniniwala 

Na ang pakikibaka ay magluluwal ng bagong bayan at bagong pag-asa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s