Uncategorized

Iniibig at Babalikan

Hindi kita iniibig dahil marami kang pangarap na tinupad

Hindi kita inaalala 

dahil lahat ng kahapon natin ay maligaya

Hindi kita iduduyan sa mga salita 

na di ko kayang panghawakan

Pero alam mo sana 

na kahit saan ako makarating, 

Ikaw pa rin ang babalikan
Ang mga pinakamasaya kong alaala 

ay iyong Ikaw ang kapiling

Pinakamaganda ang bukang-liwayway 

pati na rin ang pagdidilim

Ang kagandahang taglay mo 

kahit kailan ay walang kapantay

Ang iyong tag-ulan at tag-init

ay bahagi lamang ng iyong buhay
Pangarap ko na maranasan mo 

ang ganap at tunay na kalayaan

Na ang kabutihan at kagandahan mo 

ay hindi na inaangkin at tinatapakan

Dahil duyan ka ng mga bayani 

at kandungan ng aking mga ninuno

Babalik ako sa iyong piling, 

mahal na bayan ko.

2 thoughts on “Iniibig at Babalikan”

  1. Naku, ha! Akala ko’y para sa iyong kabiyak ang mga maganda mong salita, at di naman ako nag-aalinlangan ng ang mga ‘yun ay angkop din sa kenyan katauhan, at marahil ay digit pa dahil sa siya ay puspusan hagit ng iyong yakap, at ikaw di sa kanya. Ito ang magandang salin sa sting fika ng pag-bibigay ibing sabihin ni Gustaf Aulen sa agape—pag-ibig na walang batayan kundi ang binubukalan nito. Ikaw ay may pag-kataong wages at banal; Talagang malala ang Filipinas, nguni’t lao na ang lalaking iyong minamahal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s